ΕΛΛΟΠΥ

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 18:37

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την ΟΧΕ της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  Χριστίνα Σταρακά με την ακόλουθη ανακοίνωση μας καλεί να γνωρίσουμε την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση(ΟΧΕ) της Αιτωλοακαρνανίας για τη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού. 

Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας για το μεγάλο πρόγραμμα Παρεμβάσεων και Επενδύσεων που αλλάζει την προσέγγιση και την δυναμική της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Τι είναι η Ο.Χ.Ε.;

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση(Ο.Χ.Ε.)αποτελεί ένα από τα εργαλεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο, καθώς συνδυάζει διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, την προώθηση της απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Η ΟΧΕ είναι ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού ολιστικής προσέγγισης. Αποτελεί, δε, ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό εργαλείο που αντλεί πόρους από το Π.Ε.Π Δυτικής Ελλάδας αλλά και από άλλες χρηματοδοτικές πηγές.

Σε ποια περιοχή αφορά η ΟΧΕ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας;

Στα πλαίσια του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 η υλοποίηση της ΟΧΕ στην Αιτωλοακαρνανία αφορά στην ευρύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους υγροβιότοπους της Μεσογείου. Ο πανέμορφος αυτός τόπος έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο, έχει ενταχθεί στο καθεστώς προστασίας της σύμβασης Ramsar, περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 και έχει χαρακτηριστεί Τόπος Κοινοτικής Σημασίας και Ειδική Ζώνη Διατήρησης. Ως εκ τούτου, συνιστά ένα φυσικό τοπίο με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, μέσα στο οποίο η φύση και η παραγωγική δραστηριότητα συνυπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ποιο είναι το «δυνατό χαρτί» της ΟΧΕ;

Το «δυνατό χαρτί» της περιοχής είναι το υδάτινο στοιχείο ως πόλος ανάπτυξης και αναζωογόνησης της περιοχής, μέσω 4 στόχων:

Α. την διασφάλιση της καλής ποιότητας των υδάτων της λιμνοθάλασσας, ως το θεμελιώδες ζήτημα επιβίωσης και ανάπτυξης της περιοχής

Β. την διαμόρφωση ενός εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού παραγωγικού ιστού στους τομείς αγροδιατροφής και τουρισμού/πολιτισμού

Γ. την κατοχύρωση και ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής ως  τόπο επίσκεψης και διαμονής

Δ. την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

Πως σχεδιάστηκε η ΟΧΕ;

Σε δύο φάσεις: Η Α΄Φάση έληξε τον Μάρτιο του 2016 όταν οριοθετήθηκε η περιοχή παρέμβασης, διαπιστώθηκε και επαναβεβαιώθηκε η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης ΟΧΕ, αναδείχτηκαν τα προβλήματα, οι αδυναμίες και οι προκλήσεις της περιοχής. Στη συνέχεια ακολούθησε μια εκτεταμένη διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς, επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, υπηρεσίες και φυσικά τον δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς είναι αυτοί που επέλεξαν τους κλάδους εκείνους που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέα εισοδήματα και θέσεις εργασίας σε ένα αναβαθμισμένο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Από την Α΄Φάση, λοιπόν, καταλήξαμε στο όραμα της ΟΧΕ.

Το επιστέγασμα αυτής της διαβούλευσης και των προτάσεων, δηλαδή η στρατηγική, οδήγησε στην Β΄Φάση που ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 28/9/2016. Μια στρατηγική που εστιάζει σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας των πολιτών και αφορά σε έργα και δράσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, τον τουρισμό.

 Ποιο είναι το όραμα της ΟΧΕ;

Το όραμα, λοιπόν, της ΟΧΕ για την συγκεκριμένη περιοχή είναι: η καθιέρωση ενός νέου οικο-αναπτυξιακού και χωροταξικού προτύπου βασισμένου στο ενδογενές ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, με την αναγνώριση της θεμελιώδους συμβολής του υδάτινου στοιχείου στην ταυτότητα και την οικονομία της περιοχής.

Ποια είναι η λογική της παρέμβασης για να υλοποιηθεί αυτό το όραμα;

Η λογική ξεκινά από την σχέση της πόλης με το νερό και το πώς το Μεσολόγγι προσδιορίζεται από το υγρό στοιχείο.

*Σήμερα η ισορροπία του συστήματος «πόλη και νερό» έχει διαταραχθεί

*Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η πόλη αναπτύχθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παράμετροι του τοπίου.

*Οι συνεχείς επιχωματώσεις απομάκρυναν τη θάλασσα από την πόλη.

*Αποτέλεσμα αυτών είναι η δημιουργία μιας ζώνης, στο παραθαλάσσιο μέτωπο, με μεγάλης κλίμακας οικοδομικά τετράγωνα, η οποία αποτελεί ένα φράγμα, ένα εμπόδιο. Η πόλη φαίνεται να στρέφει την πλάτη της προς τη θάλασσα.

*Η σχέση των κατοίκων της πόλης με το νερό έχει αλλοιωθεί.

*Καθώς εισέρχεται κανείς στην Ι.Π. Μεσολογγίου δεν αντιλαμβάνεται ότι το σημείο αναφοράς της είναι η λιμνοθάλασσα γιατί δεν προσανατολίζεται με βάση αυτήν.

*Η πόλη είναι αποκομμένη από το λιμάνι, αποκομμένη από τον πλουτοπαραγωγικό, τουριστικό και πολιτιστικό της πόρο.

Θέλοντας να αποκατασταθεί αυτή η σχέση και να επαναπροσδιορισθεί η ταυτότητα της πόλης, παράλληλα με την αναπτυξιακή δυναμική του υγρού στοιχείου ως πόλο ανάπτυξης, εντοπίζονται νευραλγικά σημεία όπου παρεμβαίνοντας κάποιος μπορεί να αρχίσει να αλλάξει την εικόνα της περιοχής.

Στόχος είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας των δύο πόλων του οικοσυστήματος, του ανθρωπογενούς και του φυσικού, με την εισχώρηση του ενός μέσα στο άλλο. Υπό το πρίσμα αυτό εκπονήσαμε ένα σχέδιο δράσης βασισμένο σε 7 πυλώνες παρέμβασης.

Ποιοι είναι οι 7 βασικοί πυλώνες της ΟΧΕ;

1.Διασφάλιση-βελτίωση ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού προϋπολογισμού 21.328.915,67 ευρώ, με τις δράσεις:

1α. Συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης των υδατικών οικοσυστημάτων της ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμού 10.128.915,67 ευρώ, πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Κατασκευή, Αναθέτουσα & Προϊσταμένη Αρχή: ΔΑΕΕ/ Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

1β.Αποχέτευση-Αποστράγγιση Αντλιοστασίων D1,D2,D6 και συναφών έργων στη Λιμνοθάλασσα προϋπολογισμού 10.600,00 ευρώ, πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Κατασκευή. Αναθέτουσα & Προϊσταμένη Αρχή: ΔΑΕΕ /Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. 1γ.Καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης λυματολάσπης και διαχείριση λιπάνσεων στις γεωργικές εκτάσεις του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

  1. «Ανάδειξη της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού ως αναγνωρίσιμο πόλο τουρισμού και πολιτισμού» προϋπολογισμού 4.510.000,00€, με τις δράσεις:

2α. Ποδηλατική διαδρομή μέσα στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Αιτωλικού, Προϋπολογισμού 1.000.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Δήμος I.Π.Μεσολογγίου.

2β. Μουσείο Άλατος στην Τουρλίδα Προϋπολογισμού 350.000€. Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Δήμος I.Π.Μεσολογγίου.

2γ. Δράσεις ανάδειξης Φύσης – Πολιτισμού στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου -Αιτωλικού, Προϋπολογισμού 200.000€. Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

2δ. Δράσεις εξυπηρέτησης Οικοτουρισμού στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου -Αιτωλικού, Προϋπολογισμού 1.050.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: Τομεακό/Άλλο, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

2ε· Δημιουργία ποδηλατικές διαδρομής στον άξονα σύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με /την ανατολική περιμετρική, Προϋπολογισμού 1.500.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: Τομεακό/Άλλο, .ενός Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

  1. «Προβολή – προώθηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς» προϋπολογισμού 4.550.000,00 €, με τις δράσεις:

3α. Αποκατάσταση του διατηρητέου σχολικού κτιρίου με την επωνυμία «Ξενοκράτειο» στην Ι.Π. Μεσολογγίου και μετατροπή του σε μουσειακό χώρο για τη στέγαση αρχαιολογικών συλλογών, Προϋπολογισμού 3·500.00€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης:

Υποέργο 1 – «Αποκατάσταση του Ξενοκράτειου και μετατροπή του σε μουσειακό χώρο» : Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργω. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου

Υποέργο 2 – «Δημιουργία μόνιμης έκθεσης αρχαιολογικών συλλογή· Ξενοκράτειου»:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

3β.Δημιουργία πολιτισμικής διαδρομής γύρω από την περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού με χρήση έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών Προϋπολογισμού 250.000€, Πηγή Xρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος

Φορέας Υλοποίησης: Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου / Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.

3γ. Ανάδειξη Ανατολικών και Δυτικών Γεφυριών Αιτωλικού

Προϋπολογισμού 500.000€. Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

  1. «Ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών ΤΠΕ για την προώθηση θεματικού τουρισμού και αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών» προϋπολογισμού 750.000,00€, με τις δράσεις:

4α. Σύστημα ανάδειξης πολιτιστικής, ιστορικής, αρχαιολογικής, λαογραφικής και τουριστικής πληροφορίας για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου αξιοποιώντας mobile ψυχαγωγίας, τεχνολογίες και εφαρμογές εκπαιδευτικής

Προϋπολογισμού 250.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: TΕI: Δ. Ελλάδας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης – Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

4β. Αναβάθμιση – Ψηφιοποίηση Πινακοθήκης Δήμου Μεσολογγίου

Προϋπολογισμού 350.000€ Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

4γ. WiFi Δήμου για Επιχειρήσεις και Δημότες

Προϋπολογισμού 150.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

  1. «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής» προϋπολογισμού 12.850.000,00€, με τις δράσεις:

5α. Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας

Προϋπολογισμού ι.8οο.οοο€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

5β. Βελτίωση – αναβάθμιση αστικής αρτηρίας οδού Ναυπάκτου έως 2ο Λύκειο

Προϋπολογισμού 2.200.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

5γ. Ανάπλαση ανατολικής Περιμετρικής και συνδετήριας με Δυτική Περιμετρική Οδό

Προϋπολογισμού 1.100.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

5δ. Ανάπλαση διαύλου πόλης και Βυρώνειο Πάρκο – Ανάπλαση οδού Κύπρου

Προϋπολογισμού 2.700.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

5ε. Ανάπλαση νοτίου τμήματος Αιτωλικού

Προϋπολογισμού 2.000.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

5στ. Ανάπλαση Δυτικής Περιμετρικής

Προϋπολογισμού 700.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: Τομεακό/Άλλο, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

5ζ· Αναβάθμιση οδών Μουστακλή, τμήματος Σπόρου Τρικούπη και γειτονικών πλατειών Προϋπολογισμού 1.700.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: Τομεακό/Άλλο, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου

5η. Αιτωλική Φιλοξενία «Το Σπίτι του Τουρίστα» Προϋπολογισμού 450.000€ Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  1. «Προώθηση και ενίσχυση Επιχειρηματικότητας» προϋπολογισμού 3.000.000,00€, με τις δράσεις:

6α. Δράσεις ενίσχυσης και στήριξης επιχειρήσει, και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας

6β. Αναβάθμιση – Ανάδειξη οικοπέδου περιοχής Αγ. Νεκταρίου ως επιχειρηματικό πάρκο Προϋπολογισμού 1.000.000€, Πηγή Χρηματοδότησης: ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Προτεινόμενος Φορέας Υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ I.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Με Π/Υ

  1. «Διασφάλιση και ενίσχυση συνθηκών απασχόλησης και ανθρώπινου δυναμικού» προϋπολογισμού 1.000.000,00€, με τις δράσεις:

7α. Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της απασχόλησης

7β. Δράσεις ενίσχυσης καινοτόμων επιχειρήσεων

7γ. Δράσεις υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων

7δ.Σχεδιασμός και λειτουργία θερμοκοιτίδας Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για όλους

7ε. Προγράμματα κατάρτισης και υποστηρικτικών αυτών δράσεων για την κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία

7στ. Βελτίωση – Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών δημόσιων ιχθυοτροφείων

Υπάρχει ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της λογικής, του οράματος, του εξωτερικού περιβάλλοντος, των εσωτερικών περιορισμών και της τρέχουσας κατάστασης της υλοποίησης για προσαρμογή και«τελειοποίηση» του σχεδίου εφόσον οι καταστάσεις το επιβάλουν. Συνεπώς απαιτείται ένα Σύστημα παρακολούθησης μέσω:

  1. Δεικτών Αποτελέσματος
  2. Δεικτών Εκροών

για την έγκαιρη και αποτελεσματική παρακολούθηση και τροποποίησή του εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Κυρίαρχο ζητούμενο ήταν η δημιουργία ενός μείγματος δράσεων και ενεργειών που εξετάστηκαν και εισχώρησαν στη στρατηγική με τη λογική της  συνάφειας, σκοπιμότητας, ωριμότητας, αποδοτικότητας.

Και όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με: Ρεαλισμό, Συνέργεια, Ιεράρχηση,  Προτεραιότητα, Μόχλευση

Σε τι ποσοστό ολοκλήρωσης της ΟΧΕ θα είμαστε μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι στην Αιτωλοακαρνανία;

Σε ποσοστό άνω του 100%! Πρόκειται για Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα και το κίνητρό μας είναι να είμαστε έτοιμοι για να απορροφήσουμε τα κονδύλια που επιδιώκουμε. Από τη στιγμή που θα συμβεί αυτό με ταχύτητα και με πλήρη ωρίμανση μελετών υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης σημαντικών κονδυλίων και πέρα από όσα δεσμεύει ο προϋπολογισμός, αφού πρόκειται για πολυταμειακό εργαλείο.  Πρόκειται για μια Επένδυση και μια Παρέμβαση που θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει ένα από τα ομορφότερα και ιστορικότερα μέρη της Ελλάδας.

Είναι «στοίχημα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προσωπικό του Περιφερειάρχη κ. Απόστολου Κατσιφάρα και είμαστευποχρεωμένοι να πετύχουμε.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 10:35

Τελευταία άρθρα

  • Prev
Ένας απίστευτος ορεινός προορισμός για μία μοναδική εμπειρία οδήγησης μέσα στα έλατα, στις καστανιές και στα γραφικά χωριά Κυκλωμένη από ορεινούς όγκους, ποτάμια, χαράδρες, ρέματα, καταρράκτες, ...
18 Σεπτεμβρίου 2023
Η οχύρωση της αρχαίας Σαυρίας (Παλαιομάνινας), βρίσκεται στα Δ του Αχελώου, 44 χλμ. ΒΔ του Μεσολογγίου, σε απόσταση 16 χλμ. από τους Οινιάδες και 14 χλμ. από την αρχαία Στράτο. Αποτελεί μια από τις ...
16 Σεπτεμβρίου 2023
Το Bελανιδοδάσος του Ξηρομέρου και ο Kόσμος του βελανιδιού…  Βελανιδοδάσος Ξηρομέρου. Φωτογραφία: Κώστας Καρακώστας   Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη Δρ Κοινωνικής Λαογραφίας e-mail ...
16 Σεπτεμβρίου 2023
Το γεφύρι του Μανώλη στην Ευρυτανία καθ όλη την διάρκεια του έτους σκεπάζεται ολόκληρο με τα νερά του Αγραφιώτη ποταμού. Αφανίζεται! Συνήθως τον χειμώνα ξεχωρίζει μόνο η κορυφή του τόξου. Προβάλει ...
09 Σεπτεμβρίου 2023
Στις 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εορτάζουμε το γενέσιον της Θεοτόκου. Στην περιοχή του Αγρινίου, την ημέρα αυτή εορτάζει η «Ψηλή Παναγία» στο Ζαπάντι, στη σημερινή Κοινότητα της Μεγάλης Χώρας. Υπήρχε ...
07 Σεπτεμβρίου 2023
Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη, Φιλόλογος, Δρ Κοινωνικής Λαογραφίας e-mail: agelimaria@yahoo.gr Η Τσαπουρνιά ή «Λυκοδόντι», όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι της περιοχής, είναι η τοποθεσία στα όρια ...
03 Σεπτεμβρίου 2023
Εντυπωσιακές είναι οι εναέριες εικόνες που κατέγραψε και δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα ο Βασίλης Γαλατάς. Το «μπλε» φεγγάρι φωτίζει στον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Αγρίνιο. «Μπλε» φεγγάρι ...
31 Αυγούστου 2023
Σε υψόμετρο 1200 μέτρων βρίσκεται μέσα σε σπηλιά το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο βουνό Καλάνα στην περιοχή του χωριού Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας. Ο Άγιος Ανδρέας καταγόταν από το χωριό ...
30 Αυγούστου 2023
Τοπίο που κόβει την ανάσα,στα 1200 μέτρα υψόμετρο με θέα την λίμνη των Κρεμαστών, το ξωκλήσι του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη μέσα στο σπήλαιο όπου ασκήτεψε ο Άγιος.   Σε υψόμετρο 1200 μέτρων ...
27 Αυγούστου 2023
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του Βασίλη Γαλατά Τα Λουτρά Στάχτης ή Λουτρά Στάχτης Πόριαρη είναι ημιορεινός οικισμός που βρίσκεται στη Ναυπακτία της περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας σε ...
27 Αυγούστου 2023
Για την ατελείωτη ομορφιά της χαρακτηρίζεται η γέφυρα Τατάρνας, που συνδέει την Αιτωλοακαρνανία με την Ευρυτανία και έχει εισπράξει τον παγκόσμιο θαυμασμό. Μια εντυπωσιακή ...
27 Αυγούστου 2023
Στο όρος Βελούχι (Τυμφρηστός) σε υψόμετρο 1870 μέτρων βρίσκεται μία μικρή λιμνούλα αλπικού τύπου, διαμέτρου κατά προσέγγιση περίπου 25 μέτρων. Η λίμνη αυτή διατηρεί σχεδόν σταθερή την στάθμη της ...
24 Αυγούστου 2023