Του Λίνου Υφαντή,

Ο Οζερός ήταν μια “αβάφτιστη” μικρή λίμνη, η οποία στην αρχαιότητα κατά πάσα πιθανότητα επικαλύπτονταν από τη Λίμνη “Αμβρακία”. Παρόλα αυτά το όνομα της ίσως αποτελεί χρονόσημο για την επιδρομή Σλαβικών Φύλων στην Αιτωλοακαρνανίας. Ο λόγος είναι ότι το όνομα “Οζερός” παραπέμπει στο σλαβικό φύλο Εζερίτες, το οποίο ετυμολογείται από τη σλαβική λέξη ezero που σημαίνει λίμνη (και έλος) και απαντάται και σε άλλα σημεία της Ελλάδας ως τοπωνύμιο.

Το ζήτημα είναι αν οι “Σλάβοι της Λίμνης” οι Εζερίτες  τον 8ο αιώνα μ.Χ. έφτασαν στην Πελοπόννησο μόνο ή αν πέρασαν και απέναντι στην Αιτωλοακαρνανία. Πράγματι τον 8ο αιώνα η Αιτωλοακαρνανία και η Πελοπόννησος έχασε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της λόγω επιδημίας χολέρας από τη Σικελία και λόγω του αυτοκράτορα  Κωνσταντίνου Ε’, του επονομαζόμενου  Κοπρώνυμου, ο οποίος  έφερε στην Κωνσταντινούπολη κατοίκους από την ηπειρωτική Ελλάδα  για να αυξήσει τον πληθυσμό της. Τότε καταγράφονται ομάδες Σλάβων να εισέρχονται στον Ελλαδικό χώρο από την ανατολική πλευρά του. Οι πλησιέστερες προς την Αιτωλοακαρνανία αναφορές είναι εκείνες των Εζεριτών που εισέβαλλαν στην Πελοπόνησσο.

Οι  Εζερίτες , απέφευγαν τις πεδινές περιοχές. Διατηρούσαν τη θρησκεία, τη γλώσσα, την κοινωνική οργάνωση σε πατριές (zadrugas) και τον νομαδικό βίο. Με τους τοπικούς πληθυσμούς, ερχόταν σε επαφή μόνο για τις απαραίτητες συναλλαγές και τις ανάγκες των ποιμνίων τους. Πολιόρκησαν όμως την Πάτρα  στα χρόνια του αυτοκράτορα Νικηφόρου Α’ (802-811). Μήπως τότε όμως πέρασαν κάποιοι απέναντι στην Αιτωλοακαρνανία και Στερεά Ελλάδα και τότε πήρε το όνομα της τόσο η λίμνη Οζερός στην Αιτωλοακαρνανία. Η μήπως συνέβη αυτό 100 χρόνια αργότερα όταν ο ανώνυμος Επιτομιστής του Στράβονα γράφει τον 10ο αιώνα ότι στα χρόνια του Βούλγαροι επιδρομείς  βάφτισαν τη Χαλκίδα με το σλαβικό “Βαράσοβα” , όνομα το οποίο παρέμεινε τελικά μόνο για τη σημερινή “Παλιοβούνα”; (Περὶ Πατρῶν τῆς Πελοποννήσου πόλεως περὶ τὸ Ἀχαϊκὸν Ῥήγιον, ὁ νῦν Βελβίσκον Σκλαβινοί καλοῦσιν … Χαλκίδα δὲ τὴν ἀρτίως Βαράσαβαν).

Συμπέρασμα: Υπάρχει σοβαρή εκδοχή το όνομα της λίμνης Οζερού να προδίδει πέρασμα των “Σλάβων της Λίμνης” Εζεριτών  στην Αιτωλοακαρνανία αρχές του 800 μ.Χ. μετά την πολιορκία της Πάτρας. Σε διαφορετική περίπτωση το όνομα αυτό δόθηκε στη λίμνη ένα χρόνο αργότερα από τους επίσης εφήμερους επιδρομείς Βούλγαρους.

Σε κάθε περίπτωση οι Εζερίτες αφομοιώθηκαν με τους ντόπιους ελληνικούς πληθυσμούς.

Με πληροφορίες από:

Μηλιγγοί και Εζερίται Σλάβοι εν Πελοποννήσω / υπό Περικλέους Γ. Ζερλέντου..Εν Ερμουπόλει :Τύποις Νικολάου Γ. Φρέρη,1922.