Ο  Ηρακλής (Ερκούλιος )Τόκκος ήταν ένας από τους πέντε (5) υιούς του Καρόλου Τόκκου. Η οικογένεια των Τόκκων ήταν λομβαρδικής καταγωγής κυριαρχούσε  στην Αιτωλοακαρνανία στις αρχές του 15ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο οι Οθωμανοί είχαν ήδη διεισδύσει στη Βαλκανική χερσόνησο και ετοιμάζονταν για εισβολή στη νότια Ελλάδα. Η πρώτη οργανωμένη εισβολή στρατιωτικού τμήματός τους στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφεται γύρω στο 1423. Εκείνη την περίοδο ήδη ήταν σε εξέλιξη   διαμάχες των Τόκκων με τοπικούς ηγεμόνες για τον έλεγχο του Κάστρου της Ναυπάκτου. Εκείνη την περίοδο πιθανότατα οι Τούρκοι πραγματοποίησαν την πρώτη εισβολή τους στην Αιτωλοακαρνανία επιχειρώντας να εισβάλλουν από ανατολικά περνώντας το φυσικό όριο του Οφίδαρη ( Ευήνου ) ποταμού.

Εκεί 80 σιδηρόφρακτοι στρατιώτες του Ηρακλή Τόκκου αντιμετώπισαν τους Οθωμανούς και τους απώθησαν, οι οποίοι αριθμούσαν 400 στρατιώτες. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η δημηγορία του πολεμικού ηγέτη προς τους στρατιώτες του προκειμένου να τους εμψυχώσει για να αντιμετωπίσουν τους Οθωμανούς εισβολείς, τους οποίους χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων “προβαταραίους, περιμαζώματα και αμάθητους πολέμου”:

«Ἐσεῖς ἐβλέπετε, ἀδελφοί περιμαζώματα εἶναι,
προβαταραῖοι, ἀπείραστοι, ἀμάθητοι πολέμου·

ἐβλέπετέ τους· ἕτοιμοι εἶναι ὅτι ν φεύγουν·

καὶ μόνο προθυμήσετε μετὰ καλῆς καρδίας,
ἐλπίδες ἔχω εἰς τον Θεόν, στην Παναγίαν Θεοτόκον,

εἰς την ευχη τοῦ
ἀφεντὸ τοῦ ἁγίου τοῦ δεσπότου,

εὔχολα τος τζακίζομεν καὶ θέλομεν
νικήσει, καὶ θέλομεν ἀξιωθῆ πλέον εἰς τoν δεσπότην”

Τα λόγια αυτά εμψύχωσης αποτελούν μια ζωντανή μαρτυρία για το πως βίωσαν οι πρώτοι υπερασπιστές της Αιτωλοακαρνανίας την πρώτη Οθωμανική εισβολή.

Με πληροφορίες από: Το Χρονικό των Τόκκων

agrinionews.gr