Στις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στο σημερινό Θύρρειο (παλαιά ονομάζονταν και Αγιος Βασίλειος), στις αρχές του 20ου αιώνα, βρέθηκε μια μοναδική υπολογιστική «μηχανή». Ηταν ο σχολικός άβακας. Χρονολογήθηκε με προέλευση από την περίοδο του 3ου π.χ. αιώνα. 
Αποτελούνταν από μια ορθογώνια πέτρινη πλάκα, η οποία στις δύο πλευρές της είχε τέτοια σχήματα που βοηθούσαν σε δύσκολους αριθμητικούς υπολογισμούς. Η κάθε μία από τις δύο πλευρές είχε σχεδιασμένες τις ίδιες γραφικές παραστάσεις, με την ίδια σειρά, γεγονός που οδήγησε τον  αρχαιολόγο στον χαρακτηρισμό του άβακα, ως σχολικό. Δηλ. από την μία πλευρά κάθονταν ο δάσκαλος και από την άλλη ο μαθητής και με τα ίδια σχήματα που έφερεκάθε πλευρά, πραγματοποιούνταν η διδασκαλία.
Αυτή η αρχαία υπολογιστική «μηχανή» είναι μοναδική στο είδος της. Όπως μας πληροφορεί ο ίδιος οαρχαιολόγος ένας άλλος άβακας (αλλά με άλλη μεθοδολογία) βρέθηκε στην Σαλαμίνα.
 Από τον  αρχαίο σχολικό άβακα του Θυρρείου έχουνβρεθεί δύο τεμάχια που είναι οι δύο πλευρές με τις γραφικές παραστάσεις. Το ενδιάμεσο μέρος (που έφερε γραμμές) δεν έχει βρεθεί.
Το πώς βρέθηκε ο αρχαίος σχολικός άβακας, αλλά και τον τρόπο που λειτουργούσαν οι αριθμητικοί υπολογισμοί, καλό είναι να διαβάσουμε τις σελίδες 32 και 33 από το σύγγραμμα «Επιγραφές και Αρχαιολογικά Ευρήματα Μουσείου Θυρρείου Ακαρνανίας» του Ιωάννη Νεραντζή(Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,  ανώτατο στέλεχος της Εκπαίδευσης και συγγραφέας βιβλίων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου).

Πόσα άλλα ευρήματα, από το αρχαίο Θύρρειο και την ευρύτερη περιοχή του, τα γνωρίζουμε;
Ο Ιωάννης Νεραντζής στο προαναφερόμενο σύγγραμμα καταγράφει και περιγράφει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια,εκατοντάδες αρχαία αντικείμενα. Τόσα, που χρειάζονται δεκάδες αίθουσες μουσείου για τη εργονομική παρουσίασή τους.